Når er din neste messe?

Opplev en ny verden av oversikt og forutsigbarhet, med en heldigital produktkatalog som vise alle varer og gjør det enkelt å bestille og handle. Med Digitrade Presale har flere av våre kunder fått hele 25 prosent høyere margin når de kjøper inn på messer.

AdobeStock_93686937

Dette er Digitrade Presale

Digitrade Presale er utviklet spesielt for virksomheter som opererer med mange sesonger og gjør forhåndssalg av produkter til kunder og butikker svært enkelt. Ofte inkluderer dette en fysisk messe hvor produktene presenteres av personell fra leverandører, grossister og kjedesentral. Innkjøpere fra kunder/butikker deltar for å se, «ta og føle på» produktene og få snakke med produktspesialistene, før de plasserer sin endelige forhåndsordre. Digitrade Presale støtter forretningsprosesser og aktiviteter som omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av messer for alle involverte parter.

Digitrade Presale er skreddersydd for å effektivisere forhåndsordre prosessen. Planleggingsaktiviteter før sesong systematiseres og gjøres tilgjengelig i en brukervennlig web løsning. Planlegg og følg opp i forhold til budsjett, kjøp tilsvarende messe i fjor, salg forrige tilsvarende sesong, lagerkapasitet med mer. Mer lønnsomme beslutninger kan gjøres tidligere i prosessen basert på erfaringer fra tidligere sesonger, samt oppdatert og detaljert produktinformasjon.

Digitrade Presale gir sanntids informasjon som gjør at informasjonen raskere kan presenteres til kunder/butikker og øker effektiviteten for alle involverte parter. I tillegg til funksjonaliteten i Digitrade tilfører Digitrade Presale budsjettering, lønnsomhetskalkyler, verktøy for å bygge kundeunike innsalgspakker, tilbud / DM’er, rapportering og analyser, samt administrasjon av messen. Med Digitrade Presale vil man oppnå forbedringer i ressursutnyttelse, effektivitet og tilgjengelighet til informasjon.

Utviklingen av Digitrade Presale er basert på Infonor Systems sin erfaring fra flere 10-års arbeid med handelsbedrifter. Spesielt med grossister, kjeder og detaljister som opererer med mange sesonger per år hvor det meste av produktsortimentet skiftes ut hver sesong. Gjennom et tett partnerskap med våre kunder har vi utviklet en løsning som dekker prosess- og funksjons- behov og er intuitiv og enkel å bruke.

Digitrade Presale inkluderer alle Digitrade moduler, prosess støtte, integrasjon, funksjonalitet og er utviklet basert på samme infrastruktur og verktøy som Digitrade. I tillegg er det lagt til prosess støtte og funksjoner for å støtte spesielle behov for sesongplanlegging, forhåndsordre og oppfølging. For supplering i sesong benyttes standard Digitrade funksjoner.
Digitrade Presale er designet og utviklet basert på praktiske erfaringer fra våre kunders prosesser og funksjoner relatert til planlegging, gjennomføring og oppfølging av messer.

Fordeler

 • Rask og enkel implementering

 • Lave oppstart- og driftskostnader

 • Enkelt, intuitivt brukergrensesnitt - reduserer opplæringskostnader

 • Sanntids informasjon for beslutningsstøtte for alle involverte parter

 • Ordre legges korrekt EN gang av kunden

 • Unngår ressurskrevende dobbeltregistrering og feilkilder

 • Effektiv integrasjon med eksisterende forretningsapplikasjoner (ERP)

 • Effektiv produktkatalog og sortiment styring

 • Funksjonell og oversiktlig ordre matrise (Modell, Farge, Størrelse, Leveringstid)

 • Effektiv deling av informasjon med kunder

 • Publisere advarsler, korte meldinger og generell informasjon til brukere, kunder eller grupper

Hvorfor?

 • Bedre utnyttelse av ressurser og økt effektivitet

 • Aktiviteter kan utføres tidligere og mer effektivt. Raskere «time to market»

 • Våre kunder rapporterer om store forbedringer I forhåndsordre og kampanje prosessene fra planlegging og ordrelegging via forsyning og produksjon

 • Tilgjengelighet 24/7/365 fra hvor som helst og for hvem som helst

 • Beslutningstøtte

 • Produktinformasjon

 • Produktpresentasjon basert på egne messe strukturer

 • Priser, kalkyler, lønnsomhet

 • Innkjøpsstatistikk målt mot budsjett og tidligere messer

 • Messeordre

 • Oversikt

 • Salgsplanlegging

 • Budsjettering

 • Analyse

Høres dette interessant ut?

Fortell litt om deg selv, så tar vi kontakt med deg slik at du kommer videre i din planlegging.