Pålitelig informasjon

  • Post author:
  • Post category:

Digitrade gir gode sanne data. Systemet forteller hvor i næringskjeden varen til en hver tid er, for optimal vareflyt og effektivitet. Ved forsinkelse kan du lett spore varen og gi kunder riktig informasjon.

Continue ReadingPålitelig informasjon

Digital messeløsning

  • Post author:
  • Post category:

Si farvel til Excell-arket og benytt deg av et heldigitalt verktøy som alltid er tilgjengelig på web. På nett er produktinformasjon før, under og etter messen lett tilgjengelig. Det gjør det enklere å planlegge og gjøre effektive salg. Du kan legge ut messekatalog og kampanjer på forhånd og under messe.

Continue ReadingDigital messeløsning